fbpx

STEPS Group Australia (STEPS) là một tổ chức không vì lợi nhuận, cam kết tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp cơ hội.

STEPS nhắm đến việc liên tục cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và quy định hiện hành, các yêu cầu theo quy định và khế ước. Để đạt được điều này, STEPS đã phát triển một Hệ thống Quản lý Tích hợp, tuân thủ ISO 9001:2008 Quality Management Systems (Hệ thống Quản lý Chất lượng); AS/NZS 4801:2001 Health and Safety Management Systems (Hệ thống Quản lý Sức khỏe và An toàn); AS/NZS ISO14001:2004 Environment Management Systems (Hệ thống Quản lý Môi trường); National Standards for Disability Services – NSDS (Tiêu chuẩn quốc gia về Dịch vụ cho Người khuyết tật) ; the Human Services Quality Framework – HSQF (Khuôn khổ Chất lượng Dịch vụ Con người) và Standards for Registered Training Organisations – RTOs (Tiêu chuẩn đối với các Tổ chức đào tạo có đăng ký).

STEPS hiểu rằng sau hết, chất lượng được quyết định bởi khách hàng, do đó, chúng tôi khuyến khích phản hồi, bao gồm những lời khen tặng, quan ngại, gợi ý, và khiếu nại, tất cả những gì cung cấp cơ hội cải thiện. Việc thông tin cho khách hàng về cách cung cấp phản hồi, lưu thông tin, trả lời phản hồi và giải quyết khiếu nại là cần thiết để đạt được và duy trì các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

STEPS sẽ đảm bảo thực hiện chính sách này để:

 1. Khuyến khích khách hàng và các bên liên quan cung cấp phản hồi và nêu ra khiếu nại. Điều này có thể được thực hiện bằng văn bản.
 2. Dạng phản hồi.
 3. Qua email cso@stepsgroup.com.au
 4. Qua phần ‘Liên hệ với Chúng tôi’ trên trang web của STEPS.
 5. Bằng thư.

Phản hồi miệng có thể được thực hiện:

 1. Trực tiếp với một nhân viên
 2. Qua điện thoại với người quản lý hay điều phối
 3. Qua điện thoại với Văn phòng Dịch vụ Khách hàng của STEPS theo số 07 5458 3000
 4. Nhận biết rằng phản hồi và khiếu nại là động lực chính cho những hoạt động cải thiện liên tục, cho phép dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 5. Đảm bảo mọi nhân viên hiểu quy trình và hành động theo cách công bằng, nhanh chóng và bảo mật, để khách hàng yên tâm rằng cải thiện là điểm tập trung và sẽ không có hành động trừng phạt nào.
 6. Đảm bảo quản lý hiệu quả phản hồi và khiếu nại bằng cách cung cấp thông tin và hướng dẫn mọi nhân viên ghi nhận và lưu lại phản hồi và khiếu nại.
 7. Cung cấp thông tin cho khách hàng về các cơ quan giải quyết khiếu nại bên ngoài nếu cần thiết, theo quy định hay khế ước.
 8. Xử lý mọi khiếu nại theo cách công bằng, nhanh chóng và bảo mật, thường trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận khiếu nại. Nếu cần thời gian lâu hơn, khách hàng hay người có liên quan sẽ được thông báo.
 9. Thiết lập những mục tiêu có thể đánh giá đối với phản hồi và khiếu nại để đảm bảo quản lý hiệu quả phản hồi, khiếu nại và khuyến khích cải thiện liên tục.

Start typing and press Enter to search