fbpx

STEPS AMEP dạy các kỹ năng tiếng Anh, đọc viết và tính toán cho học sinh đến từ hơn 50 quốc tịch ở các địa điểm từ thành phố, khu vực nông thôn đến các cộng đồng vùng sâu vùng xa. Sự đa dạng của sinh viên và các lĩnh vực khác nhau mà chúng tôi phục vụ đã giúp chúng tôi trở thành những nhà đổi mới về đào tạo tùy chỉnh, đáp ứng với môi trường nơi chúng tôi làm việc và trở thành chuyên gia trong việc cung cấp chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu, phong cách và giá trị học tập của sinh viên.

Sự tập trung của chúng tôi vào quan hệ đối tác trong ngành và phân phối linh hoạt sẽ mang lại kết quả thành công cho sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng bằng cách giải quyết nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể đóng góp tích cực cho tương lai kinh tế và xã hội của toàn thể cộng đồng.

STEPS AMEP là một phần của STEPS Group Australia Ltd., một tổ chức phi lợi nhuận cam kết tạo ra sự khác biệt bằng cách mang đến cơ hội.

Cập nhật tin tức của STEPS Education & Training

Start typing and press Enter to search