STEPS Education & Training dạy Tiếng Anh, các kỹ năng đọc viết và toán cho học viên từ hơn 50 quốc gia, ở những nơi từ thành thị và những khu vực nội vùng đến những cộng đồng xa xôi. Sự đa dạng về học viên và những khu vực khác nhau mà chúng tôi phục vụ giúp chúng tôi là những nhà cải cách đào tạo theo yêu cầu, phù hợp với môi trường mà chúng tôi làm việc, và là các chuyên gia cung cấp sự đào tạo thích hợp với những nhu cầu, phong cách và tiêu chuẩn học tập của học viên.

Sự tập trung của chúng tôi vào quan hệ đối tác trong ngành và sự cung cấp linh hoạt giúp đạt được những kết quả thành công cho học viên. Chúng tôi tin rằng bằng cách nhắm đến những nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể đóng góp tích cực cho xã hội và tương lai kinh tế của một cộng đồng nói chung.

STEPS Education & Training là một bộ phận của STEPS Group Australia Ltd., một tổ chức không vì lợi nhuận, cam kết tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp cơ hội.

Cập nhật tin tức của STEPS Education & Training

Start typing and press Enter to search