fbpx

AMEP có phải là chương trình thích hợp cho tôi?

AMEP hiện có cho tất cả những ai có visa thường trú đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên, những người không có trình độ Anh ngữ chức năng.

Việc tham gia được mở rộng cho một số người có visa tạm thời theo quy định cụ thể trong văn kiện pháp lý English Courses for Holders of Certain Temporary Visas (Các khóa Anh ngữ cho người có visa tạm thời). Các hạng visa tạm thời bao gồm:

 • Bridging F (Class WF)
 • Business Skills (Provisional) (Class UR)
 • Business Skills (Provisional) (Class EB)
 • Interdependency (Provisional) (Class UG)
 • Partner (Provisional) (Class UF)
 • Partner (Temporary) (Class UK)
 • Resolution of Status (Temporary) (Class UH)
 • Safe Haven Enterprise (Class XE)
 • Skilled—Designated Area-sponsored (Provisional) (Class UZ)
 • Skilled—Independent Regional (Provisional) (Class UX)
 • Skilled—Regional Sponsored (subclass 475)
 • Skilled—Regional Sponsored (subclass 487)
 • Skilled—Regional Sponsored (subclass 489)
 • Temporary (Humanitarian Concern) (Class UO); and
 • Temporary Protection (Class XD).

Dưới 18 tuổi

Người nhập cư và tị nạn trong độ tuổi từ 15 đến 17, không biết tiếng Anh chức năng và có những nhu cầu không được đáp ứng ở trường học chính quy, cũng có thể đủ điều kiện tham gia chương trình.

Việc tham gia thường được xác đinh trên cơ sở từng trường hợp, cân nhắc hoàn cảnh cá nhân và tham vấn trường học địa phương.

Khung thời gian

Để tham dự chương trình, người có visa đủ điều kiện phải đáp ứng khung thời gian pháp lý cho việc đăng ký, bắt đầu và hoàn thành. Những giới hạn thời gian dưới đây áp dụng từ ngày visa đủ điều kiện của khách hàng có hiệu lực hay ngày họ đến Úc, chọn ngày trễ hơn.

18 tuổi trở lên

 • Đăng ký trong vòng sáu tháng.
 • Bắt đầu học trong vòng 12 tháng.
 • Hoàn tất học trong năm năm.

Dưới 18 tuổi

 • Đăng ký và bắt đầu học trong 12 tháng.
 • Hoàn tất học trong năm năm

Anh ngữ Chức năng

Ngoài những khung thời gian pháp lý, những người có visa đủ điều kiện cũng phải được đánh giá (bởi nhân viên đủ trình độ) là có trình độ tiếng Anh dưới mức ‘giao tiếp cơ bản’ được quy định trong văn kiện pháp lý ‘Procedures or Standards for Functional English’ (Quy trình hay Tiêu chuẩn Anh ngữ chức năng).

Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện học tiếng Anh MIỄN PHÍ, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1300 585 868

Start typing and press Enter to search