fbpx

STEPS Group Australia (STEPS) waa urur aan faa’ido doon ahayn oo ay ka go’an tahay inay sameyso isbedel iyadoo bixinaysa fursado.

STEPS waxay ujeedadeedu tahay inay si joogta ah u bixiso adeegyo buuxiya baahiyaha macamiilka iyo shuruudaha sharciga, shuruucda iyo qandaraaska. Si tan loo gaadho, STEPS waxay abuurtay Nidaamka Maareynta Isku-dhafan kaas oo u hoggaansama ISO 9001: 2008 Nidaamyada Maareynta Tayada; AS / NZS 4801: 2001 Nidaamyada Maareynta Badbaadada iyo Caafimaadka; AS / NZS ISO14001: Nidaamyada Maaraynta Deegaanka; Heerarka Qaranka ee Adeegyada Naafada (NSDS); Qaabka Qiimeynta Tayada Adeegyada Aadanaha (HSQF) iyo Heerarka loogu talagalay Ururada Tababarada ee Diiwaangashan (RTOs).

STEPS waxay fahamsan tahay in tayada ay ugu dambeyntii go’aansadaan macaamiishu, sidaa darteed, waxaan ku dhiirigelineynaa inay sameeyaan warcelin, kuwaas oo ay kamid yihiin ammaanta, walaacyada, soo jeedinta iyo cabashooyinka, kuwaas oo dhammaantood bixiya fursado horumarin ah. U sheegida macaamiisha sida loo bixiyo warcelinta, diiwaangelinta macluumaadka, ka jawaabida warcelinta iyo xallinta cabashooyinka ayaa muhiim u ah gaadhitaanka iyo ilaalinta adeegyo buuxiya baahiyaha macamiilka.

STEPS waxay hubin doontaa hirgelinta siyaasadan si ay:

 1. Macaamiisha iyo daneeyayaasha ugu dhiirigeliso inay bixiyaan warcelin iyo ay soo gudbiyaan cabashooyinka. Tan waxa lagu soo diri karaa qoraal ahaan:
 2. Iyadoo la isticmaalayo foomka warcelinta.
 3. Iyadoo iimeyl loogu dirayocso@stepsgroup.com.au
 4. Iyadoo la isticmaalayo barta interneetka ee STEPS ‘Nalasoo Xiriir’.
 5. Warqad ahaan.

Warcelinta afka ah waxa lagu bixin karaa:

 1. Iyadoo si waji-ka-waji ah loogu sheegayo xubin kamid ah shaqaalaha
 2. Iyadoo taleefanka looga sheegayo maamule ama isu-duwe
 3. Iyadoo taleefanka looga sheegayo Sarkaalka Adeega Macmiilka ee STEPS 07 5458 3000
 4. Aqoonso in warcelinta iyo cabashooyinku ay yihiin wadayaasha aasaasiga ah ee hawlaha horumarinta joogtada ah si ay u suurogaliso inay adeegyadeenu ay buuxiyaan baahiyaha macaamiisheena.
 5. Hubi in dhamaan shaqaalahu ay fahmaan habraaca oo ay u dhaqmaan si caddaalad, degdeg iyo qarsoodi ah kana shaki saaraan macamiilka in horumarintu ay tahay diiradda iyo in aan laga qaadi doonin wax tallaabo oo ciqaab ah.
 6. Hubi maareynta waxtarka leh ee warcelinta iyo cabashooyinka adigoo macluumaad iyo hagid siinaya dhamaan shaqaalaha si loo aqoonsado oo loo diiwaangeliyo warcelinta iyo cabashooyinka.
 7. Sii macaamiisha macluumaad ku saabsan hay’adaha dibada ee xallinta cabashooyinka sida looga baahan yahay sharciyada ama heshiiska.
 8. Wax uga qabo dhamaan cabashooyinka si cadaalad, degdeg iyo qarsoodi ah, badanaa toban (10) maalmood oo shaqo gudahood taas oo ka bilaabmaysa maalinta la helo cabashada. Haddii loo baahan yahay wakhti intan ka dheer, waa in lala socodsiiyaa macmiilka ama daneeyaha.
 9. Abuur ujeedooyin la cabiri karo oo ku saabsan warcelinta iyo cabashooyinka si loo hubiyo maareynta warcelinta iyo cabashooyinka waxku oolka ah iyo si kor loogu qaado horumarka joogtada ah.

Start typing and press Enter to search