fbpx

Nasoo wac maanta si aad u hesho macluumaad ku saabsan u qalmida ama ka bilaabida barashada Ingiriisida ee bilaashka ah STEPS

1300 585 868 – si aad u hesho adeegyada turjumida wac Adeega Turjumida [Dhokumentiyada iyo hadalka] (TIS National) 131 450 kahor inta aanad wicin.

Start typing and press Enter to search