บริการดูแลเด็กฟรี

ท่านต้องการบริการดูแลเด็กเพื่อให้ท่านสามารถเข้าเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่ (AMEP) ใช่หรือไม่? เรามีบริการดูแลเด็กฟรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในระหว่างที่ท่านเข้าชั้นเรียน

เมื่อท่านมาพบกับเรา เราจะพูดคุยถึงตัวเลือกในการดูแลเด็กที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการเรียน

การสอนพิเศษที่บ้าน

ครูสอนพิเศษที่บ้านสามารถให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่ท่านที่บ้านของท่านเอง ครูสอนพิเศษที่บ้านให้บริการฟรี และสามารถช่วยเหลือท่านแบบตัวต่อตัวซึ่งจำเป็นต่อการปรับปรุงทักษะภาษาของท่าน เราจะจับคู่ท่านกับครูสอนพิเศษที่เหมาะสมตามความต้องการในการเรียนรู้ของท่าน

เส้นทางภาษาเพื่อการตั้งถิ่นฐานสู่การจ้างงานและการฝึกอบรม (Settlement Language Pathways to Employment and Training: SLPET)

ท่านอาจมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเส้นทางภาษาเพื่อการตั้งถิ่นฐานสู่การจ้างงานและการฝึกอบรม (SLPET) เพื่อช่วยให้ท่านก้าวเข้าสู่การทำงานในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้เปิดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มสูงสุด 200 ชั่วโมง โดยเน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจ้างงาน นอกจากนี้ SPLET ยังมีการจัดวางประสบการณ์ในการทำงานสูงสุด 80 ชั่วโมงในสาขาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวัฒนธรรมและข้อปฏิบัติในสถานที่ทำงานในออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพิเศษ

โปรแกรมเตรียมความพร้อมพิเศษเปิดสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบเฉพาะเพิ่มสูงสุด 400 ชั่วโมงให้แก่ลูกค้าที่เข้าสู่ประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่มีสิทธิ เนื่องจากเราทราบถึงความต้องการด้านการเรียนรู้และการสนับสนุนที่มากกว่า อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ก่อนการอพยพที่ยากลำบาก เช่น ความทรมานหรือความบอบช้ำทางจิตใจ และ/ หรือการศึกษาที่จำกัดในอดีต

ชั้นเรียนสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้เข้าสู่ประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี ซึ่งไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ และผู้ที่ระบบการศึกษาหลักไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ อาจมีสิทธิเข้าร่วมในโปรแกรมนี้เช่นกัน โดยทั่วไป การเข้าร่วมจะได้รับการตัดสินเป็นรายกรณี โดยพิจารณาตามสภาพการณ์ของแต่ละบุคคล และจะมีการปรึกษาร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่น

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมของเรา กรุณาโทรหาเราที่หมายเลข 1300 585 868

Start typing and press Enter to search