fbpx

เริ่มต้นก้าวแรกให้ดีที่สุดด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษฟรี

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่

เรียนภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการ งาน การศึกษา และสนุกกับชีวิตในประเทศออสเตรเลีย

 • บทเรียนภาษาอังกฤษฟรีสูงสุด 510 ชั่วโมง
 • เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนในประเทศออสเตรเลีย
 • รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการของภาครัฐและชุมชน
 • บทเรียนภาษาอังกฤษฟรีไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
 • ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ในขณะเรียน
 • วางแผนอนาคตของท่านในออสเตรเลีย
 • มีเกณฑ์การได้รับสิทธิ*

โทรหาเราวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับ STEPS ที่หมายเลข 1300 585 868

สำหรับบริการแปลภาษา กรุณาติดต่อบริการแปลภาษาและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 131 450 ก่อนโทร

เวลาเรียนที่ยืดหยุ่น

STEPS จัดสรรเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นใน Casuarina และ Palmerston – ดูแผนที่

STEPS จัดตารางเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ท่านมีต่อครอบครัว งาน หรือการเรียนอื่นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในช่วงกลางวันหรือกลางคืน ในวันและเวลาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

ชั้นเรียนช่วงกลางวัน: อังคาร พุธ พฤหัสบดี หรือศุกร์ 8:45 – 15:15 น.
ชั้นเรียนช่วงกลางคืน:  อังคาร พุธ หรือพฤหัสบดี 18:00 – 21:00 น.

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่คืออะไร?

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่ (Adult Migrant English Program) ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และมอบบทเรียนภาษาอังกฤษฟรีไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีคุณสมบัติ และผู้เข้าสู่ประเทศด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม หากท่านได้รับวีซ่าถาวรหรือวีซ่าชั่วคราวที่มีสิทธิ และพูดภาษาอังกฤษได้น้อยหรือไม่ได้เลย ท่านอาจมีสิทธิเข้าเรียนในโปรแกรม AMEP เยาวชนผู้ย้ายถิ่นฐานบางรายที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปีอาจมีสิทธิเช่นกันค้นหาว่าท่านมีสิทธิเข้าเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานผู้ใหญ่หรือไม่

ฉันจะได้เรียนรู้อะไร?

ในชั้นเรียน AMEP ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียร่วมกับผู้คนที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกัน ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรม และกฎหมายของออสเตรเลีย รวมถึงหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทำงาน เรียน และสนุกกับชีวิตในออสเตรเลียได้ง่ายขึ้น หัวข้อต่างๆ รวมถึง:

 • ทักษะชีวิต วัฒนธรรม การสูญเสียครอบครัวหรือเพื่อน
 • สุขภาพและความปลอดภัย
 • การจัดการเงินและการธนาคาร
 • การขนส่งสาธารณะและการขับขี่
 • การดูแลเด็กและระบบการศึกษา
 • ระบบและบริการทางการแพทย์
 • กฎหมายและระบบกฎหมาย
amep-logo

1300 585 868

Start typing and press Enter to search