วิธีลงทะเบียน

  • ตรวจสอบเพื่อดูว่าท่านมีสิทธิหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านผ่านทางออนไลน์ หรือโทรหาเราที่หมายเลข 1300 585 868
  • ลงทะเบียนกับเราและจองการประเมินภาษาอังกฤษของท่าน เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับชั้นเรียนที่เหมาะกับท่านมากที่สุด รวมทั้งความช่วยเหลือใดๆ ที่ท่านอาจต้องการ ติดต่อเราที่หมายเลข 1300 585 868 หรือเข้ามายังสำนักงานของเรา
  • เริ่มต้นเข้าเรียนภาษาอังกฤษฟรี

สิ่งที่ต้องนำมาในการประชุมของท่าน

กรุณานำหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางต่างๆ ของท่านมาด้วย

ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษา

เราจะจัดเตรียมนักแปลทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือท่านในระหว่างการประชุมและการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของท่านให้ฟรี หากท่านต้องการพาผู้ที่ท่านรู้จักมาด้วยเพื่อช่วยแปลภาษา ก็สามารถทำได้เช่นกัน

หากท่านต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียน กรุณาโทรหาเราที่หมายเลข 1300 585 686 หรือเข้ามายังสำนักงาน AMEP ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด

11. สำหรับบริการแปลภาษา กรุณาติดต่อบริการแปลภาษาและล่าม (TIS National) ที่หมายเลข 131 450 ก่อนโทร

Start typing and press Enter to search