fbpx

STEPS का साथ नि:शुल्क अंग्रेजी पाठहरु शुरु गर्न अथवा तपाई योग्य हुनुहुन्छ या हुनु हुन्न भन्ने (पात्रता) बारे जानकारीको लागि आजै हामीलाई कल गर्नु होस्

१३०० ५८५ ८६८ – अनुबादन सेवाहरुका लागि ट्रांस्लेटिंग एण्ड इन्टरप्रेटिङ्ग सर्विस (TIS नेशनल) लाई फोन गर्नु भन्दा अघि १३१ ४५० मा कल गर्नु होस् |

Start typing and press Enter to search